Tetrasym %80 Oral Çözelti Tozu

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Buzağılarda oksitetrasiklin, 10 mg/kg canlı ağırlık/gün dozunda, pratik olarak her 50 kg’lık canlı ağırlık için günde 0,6 gram TETRASYM %80 Oral Çözelti Tozu kullanılır. Gerekli olan miktar yeteri kadar su ile(süt ile karıştırmayınız) karıştırılarak içirilir. Tedaviye 3-5 gün devam edilmelidir. Tavuk ve hindilerde ise,oksitetrasiklin 20 mg/kg canlı ağırlık/gün dozunda , pratik olarak her 10.000 kg canlı ağırlık için günde 250 gram TETRASYM %80 Oral Çözelti Tozu kullanılır. Gerekli olan miktar hayvanların günlük içme sularına karıştırılarak kullanılır.İlaçlı suyun uygulanmasından 2-3 saat kadar önce hayvanların susuz bırakılması tavsiye edilir.İlaçlı su her gün taze olarak yeniden hazırlanmalıdır.

KULLANIM SAHASI

TETRASYM %80 Oral Çözelti Tozu, etçi hindi ve tavuklar ile rumen faliyetleri başlamamış buzağılarda oksitetrasikline duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen aşağıdaki enfeksiyonların tedvaisinde kullanılır. Buzağılarda: Colibacillosis, Colisepticemia, Chlamydiasis, Pasteurellosis, diğer solunum ve sindirim sistemi enfeksiyonlarında Tavuk ve Hindilerde: Kronik solunum sistemi hastalığı (M. gallisepticum), Ornithosis (Chlamidia psittaci), Enfeksiyöz Synovitis(M.synovia), Kolera(P.multocida)

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ

Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen buzağılar 10 gün, tavuk ve hindiler 14 gün geçmeden kesime sevk edilmemelidir.Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 14 gün geçmeden elde edilen yumurtalar insan tüketimine sunulmamalıdır.