Enrosym %20 Oral Çözelti

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Etçi tavuk ve etçi hindilerde tavsiye edilen günlük dozu 10 mg/kg canlı ağırlıktır. Bu dozun kanatlıların 24 saat boyunca tüketecekleri içme suyu içinde ve hazırlanan içme sularının 3 gün boyunca devamlı olarak önlerinde bulunması temin edilmelidir. Tedavi süresi Salmonella enfeksiyonlarında 5 gündür. İlaçlı su her gün taze olarak hazırlanmalıdır. Enrosym %20 Oral Çözelti Günlük Doz Tablosu (10 mg/kg c.a )
Kanatlı ortalama canlı ağırlığı (gr) 1000 adet kanatlıda kullanılacak Enrosym %20 Oral Çözelti miktarı (ml) 5000 adet kanatlıda kullanılacak Enrosym %20 Oral Çözelti miktarı (ml) 10000 adet kanatlıda kullanılacak Enrosym %20 Oral Çözelti (ml)

KULLANIM SAHASI

Etçi tavuk ve etçi hindilerde enrofloksasine duyarlı bakterilerden kaynaklanan enfeksiyonların sağaltımında kullanılır. Bu kapsamda etçi tavuk hindilerde başlıca E. Coli’den ileri gelen septisemi ve ishaller, Colibasillosis, sarı kese enfeksiyonları, Salmonellosis, M. gallisepticum, M. synoviae, M. meleagridis, M. iowae enfeksiyonları, Pasteurellosis, Staphylococcus, Pseudomonas aeroginosa, H. gallinarum, E. rhusipathia etmenlerine bağlı enfeksiyonlar ve mix enfeksiyonlar ile viral hastalıkların sekonder bakteriyel etmenlerden kaynaklanan enfeksiyonlarında endikedir.

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ

Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen tavuklar 12 gün, hindiler 14 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. İnsan tüketimi için yumurta edilen hindi ve tavuklara kullanılmaz.