Enrosym %10 Oral Çözelti

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Kuzu ve buzağılarda farmakolojik doz günlük 5 mg/kg/ canlı ağırlık olup pratik dozu 1 ml/20 kg canlı ağırlık/gün dozda içme suyu ile oral yolla uygulanır. Tedaviye 3-5 gün süre ile devam edilmeli, şiddetli ve kronik seyirli enfeksiyonlarda doz 2 katına çıkartılmalıdır. Su, süt, süt ikame edici veya elektroli çözeltisi ile oral olarak uygulanabilir. Enrosym %10 Oral Çözelti pompa ile beraber kullanıldığında her bir basımda 1,4 ml doze etmektedir. Dozajlamadan dolayı pompa sadece buzağılarda kullanılmalıdır. Kanatlılarda tavsiye edilen günlük dozu 10 mg/kg canlı ağırlıktır. Bu doz 3 gün süre ile kanatlıların 24 saat boyunca tüketecekleri içme suyu içinde verilmeli ve günlük hazırlanan ilaçlı suyun hayvanların önünde devamlı bulunması temin edilmelidir.İlaçlı içme suyu günlük hazırlanmalıdır ve 24 saatte tüketilemeyen ilaçlı su atılmalıdır. Tedavi süresi Salmonella enfeksiyonlarında 5 gündür. Enrosym %10 Oral Çözelti Günlük Doz Tablosu (10 mg/kg c.a) Kanatlı ortalama canlı ağırlığı (gr) 1000 adet kanatlıda kullanılacak Enrosym %10 miktarı (ml) 5000 adet kanatlıda kullanılacak Enrosym %10 miktarı (ml) 10000 adet kanatlıda kullanılacak Enrosym %10 miktarı (ml)
40 4 20 40
100 10 50 100
150 15 75 150
250 25 125 250
500 50 250 500
1000 100 500 1000
1500 150 750 1500
2000 200 1000 2000

KULLANIM SAHASI

Etçi hindi ve etçi tavuklar ile rumen faaliyetlerinin henüz başlamadığı buzağı ve kuzularda enrofloksasine duyarlı Gram negatif, Gram pozitif bakterilerle Mycoplasmaların neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. Kanatlı hayvanlarda; M. gallisepticum, M. synoviae, M. meleagridis ve M. iowae’dan kaynaklanan mikoplazma senfeksiyonları, E. Coli’den kaynaklanan Koliseptisemii enfeksiyonları, M. gallisepticum ve E. coli’den kaynaklanan Kronik Solunum Yolu Hastalığı (CRD), Haemophilus paragallinarum’dan kaynaklanan enfeksiyöz koriza, Pastorella multocida’dan kaynaklanan kanatlı kolerası, S. gallinarum, S. pullorum, S. enteritidis ve S. typhimurium’dan kaynaklanan Salmonella enfeksiyonları, Staph. aureus’dan kaynaklanan synovitis, artritis gibi eklem enfeksiyonları, Hindilerde Erysipelas hastalıklarının tedavisinde kullanılır.Buzağı ve kuzularda; Pastorella multocida, M. haemolytica, M. bovis, M. ovis ve E. coli nedenli solunum sistemi ve sindirim sistemi hastalıklarının tedavisinde kullanılır.

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ

Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen tavuklar 12 gün, hindiler 14 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. İnsan tüketimi için yumurta edilen hindi ve tavuklara kullanılmaz. Tedavi süresince ve son ilaç kullanımını takiben buzağılar 8 gün, kuzular 10 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir.