Doksol %10 Oral Çözelti

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Doksol %10 Oral Çözelti’nin tavsiye edilen farmakolojik dozu 10-20 mg doksisiklin/kg canlı ağırlık/gün olup tedaviye 3-5 gün boyunca devam edilir. Hayvan Türü Pratik Doz Farmakolojik doz Uygulama yolu Etçi tavuk, hindi 10 ml / 100 kg c.a/gün 10 mg doksisiklin /kg c.a /gün Oral yolla, içme suyuna katılarak 20 ml /100 kg c.a /gün 20 mg doksisiklin/kg c.a /gün Oral yolla, içme suyuna katılarak

KULLANIM SAHASI

Doksol %10 Oral Çözelti; etçi tavuk ve hindilerde doksisikline duyarlı gram negatif ve gram pozitif bakterilerle mikoplazmaların oluşturduğu enfeksiyonların ve viral enfeksiyonlara eşlik eden sekonder bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. Kullanıldığı başıca hastalıklar : CRD ( Kronik Solunum Sistemi Hastalığı ), mikoplazmozis.

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ

Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen tavuklar 4 gün, hindiler 6 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Yumurtaları insan tüketimine sunulan tavuk ve hindilerde kullanılmaz.