Symatro Enjeksiyonluk Çözelti

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Genel olarak parasempatolitik amaçla aşağıdaki dozlarda deri altı (s.c) yolla uygulanır.

Hayvan Türü   Pratik Doz     Farmakolojik Doz     Uygulama Yolu
At-Sığır 1,5 – 3 ml/100 kg canlı ağırlık 30-60 µg/kg canlı ağırlık deri altı (sc)
Koyun-Keçi 0,75 – 4 ml/ 50 kg canlı ağırlık 30-160 µg/kg canlı ağırlık deri altı (sc)
Köpek 0,15 – 0,25 ml/10 kg canlı ağırlık 30-50 µg/kg canlı ağırlık deri altı (sc)
Kedi 0,06- 0,1 ml/ 4 kg canlı ağırlık 30-50 µg/kg canlı ağırlık deri altı (sc)

Organik fosforlularla zehirlenmelerde doz katlanarak 0.5 mg/kg canlı ağırlığa kadar (toplam dozun ¼ ‘ü hızlı damar içi enjeksiyonla geri kalanı da hayvanın durumu izlenerek deri altı yolla verilebilir. Doz tekrarı, atropinizasyon bulguları izlenerek ve zehirlenme belirtilerinin gerilemesine bağlı olarak yapılmalıdır.

KULLANIM SAHASI

Sığır, at, köpek ve kedilerde gentamisine duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen solunum, sindirim ve ürogenital sistem enfeksiyonları, septisemiler ve diğer yumuşak doku enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ

Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen sığırlar 80 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir.Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 2 gün (4 sağım) süreyle elde edilen süt tüketime sunulmamalıdır.