Ribogen Enjeksiyonluk Çözelti

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Tüm hedef hayvanlarda farmakolojik dozu günlük 4 mg/kg canlı ağırlık olup; kas içi (i.m), deri altı (s.c) ve yavaş damar içi (i.v) yolla aşağıda belirtilen dozlarda uygulanır.
Sığır ve at 4.0 ml/ 100 kg canlı ağırlık (günlük doz )
Buzağı 2.0 ml/ 50 kg canlı ağırlık (günlük doz)
Kedi 0.2 ml/ 5 kg canlı ağırlık (günlük doz )
Köpek 0.4 ml/ 10 kg canlı ağırlık (günlük doz )
Tay 2.0 ml/ 50 kg canlı ağırlık (günlük doz )
Tedavi başlangıcında günlük doz ikiye bölünerek kullanıldığında daha iyi sonuç alınır. Tedaviye, günde bir kez olmak üzere 3 gün devam edilir. Kullanırken asepsi ve antisepsiye uyulmalıdır. Kesinlikle doz aşımı yapılmamalıdır, özellikle zayıf ve küçük cüsseli hayvanlarda doz ayarlaması dikkatli yapılmalıdır.

KULLANIM SAHASI

Sığır, at, köpek ve kedilerde gentamisine duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen solunum, sindirim ve ürogenital sistem enfeksiyonları, septisemiler ve diğer yumuşak doku enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ

Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen sığırlar 80 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir.Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 2 gün (4 sağım) süreyle elde edilen süt tüketime sunulmamalıdır.